WARSZTATY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Pozytywna organizacja. Twoja organizacja

Jaki jest cel warsztatów?

Celem programu - wsparcia rozwojowego pn. POZYTYWNA ORGANIZACJA – Twoja organizacja, jest zachęcenie kluczowych pracowników firmy – kadry zarządzającej oraz działów HR, do podjęcia działań sprzyjających rozwijaniu organizacji pozytywnych.

Cel realizowany jest poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających działać sprawniej w pracy poprzez świadome wpływanie na to, na co mają wpływ, czyli na zasoby osobiste swoje i podwładnych – nazywane kapitałem psychologicznym. To główna idea pozytywnej organizacji.

Co otrzymasz w ramach warsztatów?

✔️ 16 h lekcyjnych warsztatów stacjonarnych

✔️ korzystania z książki planera pn. Pozytywna organizacja. Twoja organizacja

✔️ dostępu do kursu online Pozytywna Organizacja - Kurs Online – Pozytywna Organizacja

✔️ spotkanie online podsumowujące, trwające 2 h – do 3 tygodni po szkoleniu


Program rozwojowy pn. POZYTYWNA ORGANIZACJA jest pierwszym kursem w Polsce, który powstał na kanwie doświadczeń praktycznych w prowadzeniu szkoleń oraz wyników badań naukowych i interpretacji działań treningowych z zagranicy w zakresie kapitału psychologicznego pracowników (ang. PsyCap/HERO). Warsztat dostosowany jest do warunków polskich przedsiębiorstw, ma przystępną formę, zawiera przykłady, a zdobytą wiedzę można wykorzystać w pracy i poza nią. Treść zajęć, a także proponowane ćwiczenia, odnoszą się do specyfiki pracy w oraz będą kształtowały pożądane postawy związane z budowaniem pozytywnych zachowań w organizacjach, które sprzyjają efektywności i innowacyjności, a także zdrowiu i dobrostanowi pracowników.

Proponowane działanie edukacyjne to nie tylko szkolenie, ale również budowanie pozytywnej kultur organizacyjnej.

W obecnej sytuacji, gdy mocno traci i ubożeje kapitał ekonomiczny, a na ekstremalnie wymagające próby stawiani jesteśmy jako społeczeństwo, inwestowanie w kapitał psychologiczny pracowników jest skutecznym sposobem na zmaganie się z wyzwaniami teraz i w przyszłości.

Dla kogo?

Program został opracowany z myślą o przełożonych zarządzających ludźmi w organizacji. Program przewidziany jest dla grupy 12 osób. I cena obejmuje udział właśnie 12 osób.

Program warsztatów

Program opracowano zgodnie z metodyką Luthansa, badacza kapitału psychologicznego. Na kapitał psychologiczny składają się takie pojęcia/zasoby, jak:


Hope – nadzieja,

Efficacy – poczucie skuteczności,

Resilience – sprężystość psychiczna,

Optimism – optymizm, które tworzą akronim HERO

Jeśli chcesz poznać szczegółowy program – pobierz go:

Cena netto: 18880 zł, Cena brutto: 23222,4 zł

Jestem Anna Agata Nowak

Nieprzerwanie od 2000 roku pracuję, ucząc psychologii w organizacjach. Wykorzystuję do tego metody warsztatowe, coachingowe i konsultacje, wspierając w zakresie przydatnych w pracy umiejętności zarządzania oraz osobistych. Pracuję wg metod opartych na dowodach naukowych (evidence based) z wykorzystaniem psychologii pracy, różnic indywidualnych, a przede wszystkim psychologii pozytywnej.

Bardzo lubię tworzyć nie tylko warsztaty dla pracowników i szefów, ale też narzędzia wspierające rozwój – takie jak np. kurs online, czy książka Pozytywna organizacja. Twoja organizacja.

Jestem laureatką kilku konkursów na innowacje społeczne w zakresie uczenia dorosłych.

Najważniejsze dla mnie było opracowanie prototypu modelu Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi, a także modelu Na zdrowie! Model zapobiegania oddalaniu się od rynku pracy w wyniku utraty kompetencji związanych ze zdrowiem.

Jestem również współautorką podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? (TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON). Przeprowadziłam ponad 2600 dni szkoleniowych i kilkaset godzin coachingów. Współpracuję z uczelniami wyższymi jako wykładowczyni i badaczka. Prowadzę zajęcia na studiach MBA, jestem autorką i kierowniczką studiów podyplomowych na kierunku psychologia pozytywna w organizacji na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Byłam stypendystką grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymywałam stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Prowadzę badania nad osobowością i dobrostanem ludzi dorosłych oraz organizacji.

Ukończyłam trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów Moderatora, a także Szkołę Coachingu.

Prywatnie jestem partnerką Macieja, mamą Mikołaja i Igi. Uwielbiam podróżować z rodziną, ale też zapuszczać się w odległe i wysokie zakątki świata z pasjonatami trekkingu, gór i przyrody.