KONSULTACJE ONLINE DLA SZEFÓW ORAZ PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW PERSONALNYCH

Twoja organizacja. Jak ją budować?

Co otrzymasz w ramach konsultacji?

✔️ 8 godzin merytorycznych konsultacji (8x45 min.)

✔️ dostęp do kursu online Pozytywna organizacja na rok 

✔️ książkę (kalendarz) pn. Pozytywna organizacja

✔️ materiały popularyzujące wiedzę o pozytywnych organizacjach 

✔️ zarys koncepcji, jak samodzielnie wdrażać narzędzia pozytywnej organizacji pracy  

✔️ pomysły na budowanie mądrze dobrostanu i efektywności pracy w Twojej firmie 


Przygotuj pytania. Rozmawiamy i pracujmy nad pozytywną organizacją pracy i dobrostanem. Wyjdziesz z odpowiedziami, narzędziami i zadaniami, które wesprą Ciebie i Twoich współpracowników w pomysły na budowanie pozytywnej organizacji pracy.  

W ramach merytorycznych konsultacji zostaną poruszane następujące tematy:


🔎 Konsultacje 1. Wprowadzenie. Twoje potrzeby w zakresie budowania pozytywnej organizacji pracy.  

🔎 Konsultacje 2. Dobrostan w pozytywnej organizacji, jak go budować?  

🔎 Konsultacje 3. Narzędzia pozytywnej organizacji: książka, kalendarz, wideokurs? Jak z nimi pracować? 

🔎 Konsultacje 4. Strategia na dobrostan pracowników i efektywność organizacji. 

Cena netto: 5600 zł, Cena brutto: 1288 zł

Jestem Anna Agata Nowak

Nieprzerwanie od 2000 roku pracuję, ucząc psychologii w organizacjach. Wykorzystuję do tego metody warsztatowe, coachingowe i konsultacje, wspierając w zakresie przydatnych w pracy umiejętności zarządzania oraz osobistych. Pracuję wg metod opartych na dowodach naukowych (evidence based) z wykorzystaniem psychologii pracy, różnic indywidualnych, a przede wszystkim psychologii pozytywnej.

Bardzo lubię tworzyć nie tylko warsztaty dla pracowników i szefów, ale też narzędzia wspierające rozwój – takie jak np. kurs online, czy książka Pozytywna organizacja. Twoja organizacja.

Jestem laureatką kilku konkursów na innowacje społeczne w zakresie uczenia dorosłych.

Najważniejsze dla mnie było opracowanie prototypu modelu Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi, a także modelu Na zdrowie! Model zapobiegania oddalaniu się od rynku pracy w wyniku utraty kompetencji związanych ze zdrowiem.

Jestem również współautorką podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? (TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON). Przeprowadziłam ponad 2600 dni szkoleniowych i kilkaset godzin coachingów. Współpracuję z uczelniami wyższymi jako wykładowczyni i badaczka. Prowadzę zajęcia na studiach MBA, jestem autorką i kierowniczką studiów podyplomowych na kierunku psychologia pozytywna w organizacji na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Byłam stypendystką grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymywałam stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Prowadzę badania nad osobowością i dobrostanem ludzi dorosłych oraz organizacji.

Ukończyłam trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów Moderatora, a także Szkołę Coachingu.

Prywatnie jestem partnerką Macieja, mamą Mikołaja i Igi. Uwielbiam podróżować z rodziną, ale też zapuszczać się w odległe i wysokie zakątki świata z pasjonatami trekkingu, gór i przyrody.