KURS ONLINE

Pozytywna organizacja. Jak ją budować w Twojej firmie?


Kurs online powstał na kanwie wieloletnich doświadczeń trenerskich oraz prowadzonych w latach 2016-2022 krótkich i intensywnych warsztatów dla około 2800 osób, a także wyników badań zagranicznych i polskich, w tym także prowadzonych przez autorkę kursu w ramach jej zainteresowań łączących naukę i biznes.

Jaki jest cel kursu online?

Wiadomo, że w pracy nastawienie pełni bardzo istotną rolę. Wpływa na efektywność wykonywanych zadań oraz na atmosferę w jakiej praca jest wykonywana. A także na bezpieczeństwo pracy i produktywność.

Dlatego celem kursu "Pozytywna Organizacja" jest zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działań edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu organizacji pozytywnych.

Cel realizowany jest poprzez:


✔️ Dostarczenie pracownikom różnego szczebla wiedzy oraz umiejętności pozwalających działać sprawniej w pracy poprzez świadome wpływanie na to, na co mają wpływ, czyli na swoje zasoby osobiste – nazywane kapitałem psychologicznym.

✔️ Podejmowanie działań pozwalających na budowaniu kapitału, który ma być odpowiedzią na nadal charakterystyczną dla Polaków kulturę negatywności, przejawiającą się w poprzez narzekanie. W tym narzekanie na pracę, pracodawców i organizację pracy.

Dlaczego warto sięgnąć po ten kurs online?

✔️ budowanie konstruktywnej atmosfery współpracy

✔️ zapobieganie odejściom z firmy wartościowych pracowników

✔️ przywiązanie do organizacji, zadowolenie z pracy i chęć pracy w organizacji w kolejnych latach

✔️ chęć wkładania większego wysiłku w pracę i lepszego wypełniania obowiązków

✔️ zmniejszanie zamiaru odejścia z pracy w efekcie zwiększania postrzeganego poziomu partycypacji i odpowiedzialności za swoje czyny

✔️ uczenie zapobiegania nieproduktywnym zachowaniom

✔️ budowanie proaktywnej kultury organizacyjnej będącej wg. badań kulturą przyszłości

✔️ podnoszenie innowacyjności i efektywności poprzez rozwój zasobów pracowników

🔎 wzmacnianie zasobów osobistych istotnych w pracy i życiu w ogóle

🔎 lepsze zdrowie i samopoczucie, a także szczęście ludzi

🔎 ogólny dobrostan poprzez redukcję stresu

🔎 sprawne i satysfakcjonujące relacje w zespołach

🔎 zmniejszanie dylematów decyzyjnych związanych z poszukiwaniem innych miejsc pracy

🔎 poczucie bycia docenionym

🔎 możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w relacjach z bliskimi, dziećmi, partnerami

Cena netto: 223 zł, Cena brutto: 274,29 zł

Kurs online składa się z 16 lekcji wideo

✔️ Dlaczego warto i jak korzystać z kursu Pozytywna Organizacja?

✔️ Dlaczego Twój nastrój w pracy jest ważny?

✔️ Stres w pracy i trudności w pracy. Jakie możesz mieć korzyści ze stresu?

✔️ Zapraszam do eksperymentu. Jeśli masz odwagę. Humor na opak.

✔️ Metoda pozytywnej organizacji: Trudność – Przekonanie – Skutek.

✔️ Bezkosztowe metody na dobry nastrój. Poznaj je!

✔️ Szybkie i skuteczne metody na redukcję stresu.

✔️ Metoda kreatywnego radzenie sobie z sytuacją trudną. 50 zdziwień.

✔️ Co robić, gdy przerastają nas zadania?

✔️ Co dają sobie ludzie w pracy? Czyli o znakach rozpoznania.

✔️ Jak reagować na zachowania współpracowników, które nam się nie podobają?

✔️ Jak radzić sobie z tym, na co nie masz wpływu?

✔️ Praca fizyczna, czy aktywność fizyczna. Mała zmiana, duża zmiana.

✔️ Jak trenować wytrwałość?

✔️ Wdzięczność się opłaca!

✔️ Pozytywna organizacja. Ty i Twoja praca mają znaczenie.

Treści zawarte w poszczególnych modułach są oparte na solidnych dowodach naukowych i przetestowane wielokrotnie na sali szkoleniowej, natomiast są celowo przekazane w przystępnej i energetyzującej formie wideo.

Treść merytoryczna wspierana jest przykładami z pracy, anegdotami i dowcipem. Filmowcy zadbali do dobór scenografii, a także wykorzystanie jedynej dotychczas w Polsce tablicy typu lighboard, na której wizualizowana jest część treści w formie graficznej.

Kurs został zaplanowany tak, by zachęcić pracownika do samodzielnej pracy i poznawania zawartych w nim metod w czasie wolnym od pracy. Moje wieloletnie doświadczenia pokazują, że ludzie chcą zdobywać wiedzę, jeśli się ich odpowiednio zachęci.

Jestem Anna Agata Nowak

Nieprzerwanie od 2000 roku pracuję, ucząc psychologii w organizacjach. Wykorzystuję do tego metody warsztatowe, coachingowe i konsultacje, wspierając w zakresie przydatnych w pracy umiejętności zarządzania oraz osobistych. Pracuję wg metod opartych na dowodach naukowych (evidence based) z wykorzystaniem psychologii pracy, różnic indywidualnych, a przede wszystkim psychologii pozytywnej.

Bardzo lubię tworzyć nie tylko warsztaty dla pracowników i szefów, ale też narzędzia wspierające rozwój – takie jak np. kurs online, czy książka Pozytywna organizacja. Twoja organizacja.

Jestem laureatką kilku konkursów na innowacje społeczne w zakresie uczenia dorosłych.

Najważniejsze dla mnie było opracowanie prototypu modelu Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi, a także modelu Na zdrowie! Model zapobiegania oddalaniu się od rynku pracy w wyniku utraty kompetencji związanych ze zdrowiem.

Jestem również współautorką podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? (TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON). Przeprowadziłam ponad 2600 dni szkoleniowych i kilkaset godzin coachingów. Współpracuję z uczelniami wyższymi jako wykładowczyni i badaczka. Prowadzę zajęcia na studiach MBA, jestem autorką i kierowniczką studiów podyplomowych na kierunku psychologia pozytywna w organizacji na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Byłam stypendystką grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymywałam stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Prowadzę badania nad osobowością i dobrostanem ludzi dorosłych oraz organizacji.

Ukończyłam trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów Moderatora, a także Szkołę Coachingu.

Prywatnie jestem partnerką Macieja, mamą Mikołaja i Igi. Uwielbiam podróżować z rodziną, ale też zapuszczać się w odległe i wysokie zakątki świata z pasjonatami trekkingu, gór i przyrody.