WEBINAR

Narzekanie w pracy, przyczyny, skutki i co zamiast narzekania w naszej pozytywnej organizacji pracy

Na webinarze zostaną poruszone następujące tematy:

✔️ Dlaczego narzekamy, czyli jakie są przyczyny narzekania i na co narzekają Polacy – to pewnie wiesz…

✔️ Omówimy szereg negatywnych skutków narzekania w pracy … i jeden pozytywny.

✔️ Skuteczne i bezkosztowne metody redukowania narzekania, a tym samym budowania bardziej satysfakcjonujących relacji, efektywności i dobrostanu w pracy.

✔️ Jak sobie radzić z narzekaniem pracowników, współpracowników, klientów i …( ?)

✔️ Co zamiast narzekania proponuje psychologia pozytywna.


Liczę, że zainspirujesz się do budowania pozytywnej organizacji poprzez przejęcie kontroli nad narzekaniem swoim i innych osób w pracy.

Jak wyglądają kwestie organizacyjne?


🔎 Część wykładowa podczas której w praktyczny sposób przekazana zostanie wiedza i omówione zostaną zagadnienia merytoryczne będzie trwała około 45-60 minut.

🔎 Całkowity czas spotkania: do 2 godzin.

🔎 Po tej części proponuje się sesję pytań i odpowiedzi. Jeśli Uczestnicy wydarzenia będą chcieli zadawać pytania w trackie webinaru – również będzie taka możliwość.

🔎 Organizacja na platformie online jest po stronie Zleceniodawcy.

🔎 Liczba osób – bez ograniczeń.

🔎 Za zgodą prowadzącej wydarzenie może być nagrane.

🔎 Po dokonaniu zakupu zostanie ustalona data webinaru.

Cena netto: 3100 zł, Cena brutto: 3813 zł

Jestem Anna Agata Nowak

Nieprzerwanie od 2000 roku pracuję, ucząc psychologii w organizacjach. Wykorzystuję do tego metody warsztatowe, coachingowe i konsultacje, wspierając w zakresie przydatnych w pracy umiejętności zarządzania oraz osobistych. Pracuję wg metod opartych na dowodach naukowych (evidence based) z wykorzystaniem psychologii pracy, różnic indywidualnych, a przede wszystkim psychologii pozytywnej.

Bardzo lubię tworzyć nie tylko warsztaty dla pracowników i szefów, ale też narzędzia wspierające rozwój – takie jak np. kurs online, czy książka Pozytywna organizacja. Twoja organizacja.

Jestem laureatką kilku konkursów na innowacje społeczne w zakresie uczenia dorosłych.

Najważniejsze dla mnie było opracowanie prototypu modelu Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi, a także modelu Na zdrowie! Model zapobiegania oddalaniu się od rynku pracy w wyniku utraty kompetencji związanych ze zdrowiem.

Jestem również współautorką podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? (TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON). Przeprowadziłam ponad 2600 dni szkoleniowych i kilkaset godzin coachingów. Współpracuję z uczelniami wyższymi jako wykładowczyni i badaczka. Prowadzę zajęcia na studiach MBA, jestem autorką i kierowniczką studiów podyplomowych na kierunku psychologia pozytywna w organizacji na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Byłam stypendystką grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymywałam stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Prowadzę badania nad osobowością i dobrostanem ludzi dorosłych oraz organizacji.

Ukończyłam trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów Moderatora, a także Szkołę Coachingu.

Prywatnie jestem partnerką Macieja, mamą Mikołaja i Igi. Uwielbiam podróżować z rodziną, ale też zapuszczać się w odległe i wysokie zakątki świata z pasjonatami trekkingu, gór i przyrody.