WEBINAR

Kapitał psychologiczny. Czym jest, dlaczego warto i jak go pomnażać?

Na webinarze zostaną poruszone następujące tematy:

✔️ Dowiemy się czym jest kapitał psychologiczny, dlaczego warto i jak go pomnażać.

✔️ Przyjrzymy się kapitałowi psychologicznemu w kontekście dwóch innych kapitałów: społecznego i ekonomicznego oraz wyzwań dla organizacji w obecnych czasach (czas po pandemii, sytuacja geopolityczna, inflacja).

✔️ Poznamy kilka skutecznych metod budowania kapitału psychologicznego, czyli nadziei na sukces, optymizmu, poczucia skuteczności oraz odporności psychicznej.

✔️ Skupimy się na bezkosztowych narzędziach wzmacniających powyższe zasoby w pracy. Dowiemy się jak je rozwijać, by działać skuteczniej.


Wskazywane praktyki będą wywodziły się z solidnych badań naukowych prowadzonych mi. przez Luthansa i Avoilo, Snydera, Seligmana, Bandurę.

Jak wyglądają kwestie organizacyjne?


🔎 Część wykładowa podczas której w praktyczny sposób przekazana zostanie wiedza i omówione zostaną zagadnienia merytoryczne będzie trwała około 45-60 minut.

🔎 Po tej części proponuje się sesję pytań i odpowiedzi. Jeśli Uczestnicy wydarzenia będą chcieli zadawać pytania w trackie webinaru – również będzie taka możliwość.

🔎 Organizacja na platformie online jest po stronie Zleceniodawcy.

🔎 Liczba osób – bez ograniczeń.

🔎 Za zgodą prowadzącej wydarzenie może być nagrane.

🔎 Po dokonaniu zakupu zostanie ustalona data webinaru.

Cena netto: 3100 zł, Cena brutto: 3813 zł

Jestem Anna Agata Nowak

Nieprzerwanie od 2000 roku pracuję, ucząc psychologii w organizacjach. Wykorzystuję do tego metody warsztatowe, coachingowe i konsultacje, wspierając w zakresie przydatnych w pracy umiejętności zarządzania oraz osobistych. Pracuję wg metod opartych na dowodach naukowych (evidence based) z wykorzystaniem psychologii pracy, różnic indywidualnych, a przede wszystkim psychologii pozytywnej.

Bardzo lubię tworzyć nie tylko warsztaty dla pracowników i szefów, ale też narzędzia wspierające rozwój – takie jak np. kurs online, czy książka Pozytywna organizacja. Twoja organizacja.

Jestem laureatką kilku konkursów na innowacje społeczne w zakresie uczenia dorosłych.

Najważniejsze dla mnie było opracowanie prototypu modelu Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi, a także modelu Na zdrowie! Model zapobiegania oddalaniu się od rynku pracy w wyniku utraty kompetencji związanych ze zdrowiem.

Jestem również współautorką podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? (TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON). Przeprowadziłam ponad 2600 dni szkoleniowych i kilkaset godzin coachingów. Współpracuję z uczelniami wyższymi jako wykładowczyni i badaczka. Prowadzę zajęcia na studiach MBA, jestem autorką i kierowniczką studiów podyplomowych na kierunku psychologia pozytywna w organizacji na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Byłam stypendystką grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymywałam stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Prowadzę badania nad osobowością i dobrostanem ludzi dorosłych oraz organizacji.

Ukończyłam trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów Moderatora, a także Szkołę Coachingu.

Prywatnie jestem partnerką Macieja, mamą Mikołaja i Igi. Uwielbiam podróżować z rodziną, ale też zapuszczać się w odległe i wysokie zakątki świata z pasjonatami trekkingu, gór i przyrody.